top of page

SZKOLENIA

1

Akademia Managera

szkolenia i coaching dla biznesu

​szkolenia

warsztaty

coaching​​

COACHING 

1

Coaching zespołowy 

Coaching zespołowy wspiera procesy grupowe w zespołach i grupach projektowych.
Ta metoda pracy może być wykorzystywana, gdy tworzy się nowy zespół, zespół jest w kryzysie lub kiedy zależy nam na szybkim podniesieniu efektywności. 

Coaching zespołowy to sposób pracy z zespołem, w którym coach wspiera zespół w podnoszeniu jego efektywności – zadaniowej i relacyjnej.

W trakcie coachingu cele do pracy definiuje zespół jak również odpowiedzialność za wybory i decyzje są po stronie zespołu.

2

Coaching grupowy

Zaczynając od przygotowania uczestników do pełnienia roli managerskiej, poprzez budowanie i naukę zarządzania zespołem, uczę jak radzić sobie w sytuacji zmiany lub trudnych sytuacjach konfliktowych. 

PODSTAWY PRZYWÓDZTWA
BUDOWANIE ZESPOŁU
2

Efektywność osobista

ZARZĄDZANIE W SYTUACJI ZMIANY
ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

Coaching grupowy polega na pracy coacha z grupą kilku, kilkunastu osób nad tym samym tematem.
Ten rodzaj coachingu jest stosowany w pracy z grupą ludzi o podobnych potrzebach – homogeniczną.
Coaching grupowy może być praktykowany w ramach jednej firmy, organizacji. Tematem wspólnym może być np. wsparcie poszkoleniowe dla managerów, praca nad umiejętnościami liderskimi czy wsparcie w programach sukcesji lub talentów.

3

Coaching kariery

Coaching kariery skierowany do osób, które chcą pracować nad rozwojem swoich
umiejętności (liderskich, prezentacyjnych, komunikacyjnych itp.) Skierowany do talentów, mentorów, sukcesorów i managerów. Pracujemy nad budowaniem własnej marki w organizacji i zaplanowaniem swojej ścieżki kariery w odpowiedni i efektywny sposób. 

WSPARCIE ROZWOJOWE

ASSESSMENT CENTER 
DEVELOPMENT CENTER
TEAMBUILDING
TESTY OSOBOWOŚCI 

Uczę jak zarządzać sobą w czasie, budować postawę asertywną, prowadzić skuteczne i efektowne prezentacje biznesowe czy spotkania z zespołem.

SZTUKA PREZENTACJI 
ASERTYWNA
KOMUNIKACJA
ZARZĄDZANIE
SOBĄ W CZASIE
3

Obsługa klienta i biurowy savoir-vivre

Pomagam zrozumieć jak powinien być traktowany klient, zarówno ten zewnętrzny jak i wewnętrzny, uczę zasad biurowej etykiety i pracuję nad poprawną komunikacją zarówno interpersonalną jak i pisemną. 

SAVOIR-VIVRE
 W BIZNESIE
PROFESJONALNA RECEPCJA
PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA
bottom of page